English   

  • Precizie: poate depăşi 95%
  • Instalarea fizică necesită montarea senzorului video deasupra unei uşi sau pasaj. Sunt necesare o sursă de alimentare şi o conexiune la reţea.
  • E necesară o sursă de 5VDC. Sursa de alimentare poate fi autonomă sau furnizată de conxiunea ETHERNET POE (Power Over Ethernet)
  • Toate prelucrările QCount sunt realizate în senzor. Necesităţile de lărgime de bandă la reţea sunt practic zero; drept urmare, numărul de senzori QCount care se pot conecta la o reţea este practic nelimitat
  • Capabilităţile WI-FI pot fi conţinute în senzor.
  • Înălţimea de instalare recomandată este între 2.5 şi 7 m.
  • Acoperirea în lăţime este între 1m şi 7m. Această limită depinde de înălţimea la care este instalat.
  • QCount este construit folosind o tehnologie avansată de succes. Au fost instalate până acum mii de astfel de dispozitive. MTBF-ul (Timpul mediu între defecţiuni) al echipamentului este de 100000 ore.