English   

Contorizarea vizitatorilor

QCount vă oferă informaţii valoroase privind timpul şi volumul de vizitatori care intră şi ies din centru. Aceste informaţii pot fi folosite pentru aprecierea gradului de aglomerare al centrului.

Un centru de informare nu dispune de instrumente de apreciere a gradului de ocupare. Într-un magazin se pot măsura încasările, dar un centru de informare nu este destinat în principal vânzării de bunuri. QCount poate să ofere o înregistrare precisă asupra persoanelor care intră şi ies din centru, aceasta constituind cea mai bună indicaţie asupra utilizării. Puteţi compara numărul de vizitatori cu alte date pe care le colectaţi cum ar fi vânzarea de obiecte, rezervări, etc, dar indicatorul principal de performanţă va fi numărul de vizitatori.

În anumite cazuri fondurile pentru asemenea centre de servicii se alocă în funcţie de utilizarea acestora. În astfel de cazuri este foarte important să existe un contor de persoane care să determine numărul celor care utilizează centrul de informare.

Planificarea personalului

Deoarece QCount memorează atât numărul vizitatorilor, cât şi momentul în care vizitele au avut loc, puteţi folosi datele pentru a determina zilele şi orele cu cel mai mare grad de vizitare. Această informaţie poate fi folosită pentru a ajusta planificarea personalului, pentru a avea tot timpul personal adecvat la dispoziţia publicului.