English   

Numărare de persoane

Folosind QCount la intrarea cazinoului sau între camere pentru contorizarea vizitatorilor puteţi avea o informaţie valoroasă asupra numărului de persoane care intră şi ies.
QCount are capacitatea de a monitoriza intrări multiple şi/sau drumuri de acces în aşa fel încât puteţi urmări mişcarea vizitatorilor care trec prin dreptul acestora.

Numărare direcţională

QCount determină direcţia în care vizitatorii se mişcă trecând prin uşi.

Gradul de ocupare

QCount arată numărul de persoane aflate într-o zonă la un moment dat în orice moment de timp. Aceasta permite aprecierea gradului de ocupare al cazinoului.