English   

Contorizarea vizitatorilor

Folosind QCount ca un contor de persoane la intrarea în bibliotecă puteţi avea o informaţie valoroasă asupra numărului de persoane care intră şi ies din bibliotecă precum şi evoluţia în timp a traficului prin uşile de acces ale bibliotecii. Această informaţie poate fi folosită pentru a determina cât de eficient atrage biblioteca publicul.

Nu vă puteţi baza numai pe volumul de cărţi sau reviste împrumutate deoarece o parte din vizitatori nu împrumută. În prezent, bibliotecile nu se limitează la împrumutul de cărţi. QCount înregistrează cu precizie toţi vizitatorii, oferind astfel un indicator mai bun al gradului folosire a bibliotecilor. De asemenea, puteţi compara numărul de vizitatori cu alte date colectate cum ar fi nivelele de împrumut pentru a vedea cât de bine sunt satisfăcute nevoile vizitatorilor.

În anumite cazuri alocarea de fonduri pentru pentru o anumită instituţie se face în funcţie de gradul de utilizare. În astfel de cazuri, este foarte important să existe un contor de persoane pentru a putea determina numărul de utilizatori.

Planificarea personalului

Deoarece QCount memorează numărul vizitelor precum şi momentele în care au avut loc, puteţi folosi datele pentru a determina zilele şi orele cu cel mai mare grad de vizitare. Această informaţie poate fi folosită pentru a programa corespunzător personalul necesar pentru deservirea publicului.

Gradul de ocupare

QCount arată numărul de persoane care vin şi pleacă, permiţându-vă să apreciaţi volumul de vizitatori existent la un moment dat în bibliotecă.